مجتمع آموزشی دانش وفن

نمایندگی محصول سامانه مدیریت ارتباطات (سما)

 نماینده فعال محصول سما در استان مازندران 

آدرس:شهرستان قائم شهر -خیابان بابل- خیابان چمران-بالای فتورنگ -مجتمع دانش وفن

تلفن تماس:09113265191        پذیرش:42205540-011

 

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا