پروژه به سفارش مشتری

طیف وسیع شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی، تعدد و تنوع نیاز و درخواست های هر یک از سازمان های مذکور، جهت محصولات نرم افزاری با ویژگی سازگاری و انعطاف متناسب با خواست مشتری، ضرورت ایجاد یکی از ارکان اساسی و اختصاصی شرکت مهندسی یلدا، در قالب واحد پروژه به سفارش مشتری را سبب شده است.

با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت این واحد در زمینه انجام پروژه به سفارش مشتری، توانسته ایم مشتری را در کسب دستاوردهایی نظیر افزایش بهره وری، یکپاچه سازی، هم افزایی، ارائه خدمات غیر حضوری، حذف کاغذ و تعدیل بوروکراسی اداری و . . . در سازمان های متبوع، یاری رسانیم.

اکنون بزرگترین افتخار ما، رضایتمندی و وفاداری مشتریانمان است.

پروژه ها

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا