روابط عمومی یعنی مثبت اندیشی، هم افزایی، بینش آفرینی و ارزش مداری

روابط عمومی شرکت مهندسی یلدا، به عنوان فلسفه اجتماعی مدیریت و آینه شفاف و تمام نمای سازمان، تلاش حرفه ای خود را بمنظور خلق و حفظ ارتباطی موثر وماندگار، مبتنی بر تعامل دو سویه میان سازمان و افرادی که با آن سر و کار دارند، آغاز کرده است. این واحد برآنست تا با ایجاد سیستم اطلاع یابی و اطلاع رسانی، دیدگاه اجتماعی مدیریت مجموعه را در امر ارتباط و جلب مشارکت عمومی، استقرار حسن نیت و تفاهم و همچنین اعتماد سازی درون و برون سازمانی عملی سازد.

اهداف روابط عمومی

  • ایجاد روحیه مثبت اندیشی و پویایی
  • ترغیب به مشارکت در تولید و تبادل اطلاعات و ارتقاء رشد فکری پرسنل
  • ترغیب به مشارکت عمومی در رفع مشکلات  و مسائل شرکت
  • ارتقاء سطح دانش و آگاهی عمومی در راستای اهداف شرکت
  • کمک به تحقق سیاست های اجرایی شرکت از طریق پرداختن به موضوعات و مطالب جاری بصورت اخباری به نحوی که ارزش اطلاع رسانی داشته باشد
  • رشد فضایل اخلاقی از طریق پرداختن به ارزش های اخلاقی
  • تقویت فرهنگ ملی، مذهبی و سازمانی
  • گرامیداشت مناسبت های خاص و افزایش توجه پرسنل نسبت به این مناسبت ها
  • مشارکت و همراهی در غم و شادی پرسنل
  • تدوین تقویم برنامه های فرهنگی، تفریحی  و ورزشی  به مناسبت های خاص (سازمانی، ملی و مذهبی)

اخبار عمومی

تقویم برنامه های فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی

رویدادها

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا