شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در گروه خریداران بزرگ سامانه حامی

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در گروه خریداران بزرگ سامانه حامی 

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، چهارمین خریدار سامانه حامی پس از استان های اصفهان، قم و مازندران است. پس ازمعرفی این سامانه، با رایزنی مدیریت محترم روابط عمومی شرکت  توزیع نیروی برق استان سمنان، جناب آقای همتی، با همپایان خود در شرکت های خریدار فوق، با جلب نظر و موافقت اصولی در باب خرید، سامانه حامی به استان سمنان، همسایه شمالی استان اصفهان، راه یافت.

مفتخریم که شاهد حضور شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، به عنوان عضوی مهم در جمع مشتریان بزرگ شرکت مهندسی یلدا هستیم و اعتمادشان را ارج می نهیم.

امتیازی ثبت نشده است

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا