شرکت توزیع نیروی برق استان قم در گروه خریداران بزرگ سامانه حامی

شرکت توزیع نیروی برق استان قم در گروه خریداران سامانه حامی

پیرو مذاکرات انجام شده و ارائه حضوری سامانه حامی، در محل شرکت توزیع نیروی برق استان قم، با حضور نمایندگان شرکت مهندسی یلدا و مدیران ارشد و کارشناسان واحدهای روابط عمومی، بازرسی و انفورماتیک، توافق نهایی جهت خرید این سامانه انجام شد و این سامانه در وب سایت شرکت مذکور قرار گرفت.

مفتخریم که شرکت توزیع نیروی برق استان قم، این بار، با خرید سامانه حامی، عضویت خود را به عنوان یکی از مشتریان بزرگ شرکت مهندسی یلدا پر رنگ تر نموده است. ما این اعتماد مجدد را، ارج می -نهیم.

امتیازی ثبت نشده است

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا