رونمایی از نرم افزار اطلاع رسانی قاصدک

قاصدک یک نرم افزار موبایل، جهت اطلاع رسانی شاخص های مهم شرکت های توزیع نیروی برق با ارتباط با فراسامانه خدمات یکپارچه مشترکین_فخیم می باشد که در تاریخ 1396/08/03 با حضور مدیران شرکت توانیر و نمایندگان برخی از شرکت های توزیع نیروی برق، توسط شرکت مهندسی یلدا، ارائه گردید.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا