اسقرار سیستم مامورین قرائت با تبلت

با استفاده از این سیستم، گوشی موبایل هوشمند و یا تبلت جایگزین هندهلد های قرائت گردیده که علاوه بر ثبت قرائت کنتور قابلیت ها و ویژگی ها دیگری مانند ثبت مکان قرائت، قرائت خودکار از طریق پروب، ثبت گزارش کدهای مشاهده و جزئیات مربوطه به همراه عکس یا فیلم و ... را دارا می باشد.

کارفرما :توزیع نیروی برق استان اصفهان

نماینده کارفرما:آقای سلیمیان

تاریخ آغاز پروژه :1395/11/01

تاریخ پایان پروژه:1396/06/01

تلفن تماس:36288414-031

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا