سیستم مدیریت بازدید از محل تحت اندروید

این سیستم برای مکانیزه نمودن عملیات بازدید از محل (حذف فرم کاغذی) طراحی و پیاده سازی شده است که در آن با کمک میز کار (کارتابل) کاربر می­تواند لیست درخواست­های انجام شده و انجام نشده را به تفکیک مشاهده نموده و با انتخاب هر درخواست می­تواند ضمن مشاهده جزئیات خدمات درخواستی، همانند فرم بازدید از محل نتیجه بازدید از محل انواع خدمات را ثبت نموده و سپس به سیستم جامع منتقل نماید.

کارفرما :شرکت مهندسی یلدا

نماینده کارفرما:آقای رمضانی

تاریخ آغاز پروژه :1395/05/27

تاریخ پایان پروژه :1395/09/30

تلفن تماس:09357608793

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا