مغایرت گیری مالی توزیع نیروی برق استان اصفهان

این سیستم پوشش دهنده تمامی عملیات مربوط به مغایرت گیری مالی برای حساب­های فروش انرژی، واگذاری انشعاب، برق های موقت و حساب خدمات پس از فروش در حوزه خدمات مشترکین و حوزه مالی می­باشد توسط این سیستم کاربران مربوطه می­توانند اطلاعات دفتر(اسناد مالی  و بیلینگ) و اطلاعات بانک را داشته باشند و با توجه به این اطلاعات عملیات مختلفی نظیر ایجاد روکش، رفع مغایرت و مشاهده گزارشات مربوطه را انجام دهند.

کارفرما :توزیع نیروی برق استان اصفهان 

نماینده کارفرما:خانم احمدی

تاریخ آغاز پروژه :1395/11/15

تاریخ پایان پروژه :1396/05/15

تلفن تماس:36255742-031

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا