سیستم مدیریت نظر سنجی

کارفرما :شرکت مهندسی یلدا

نماینده کارفرما:خانم مینا جعفری

تاریخ آغاز پروژه :1395/11/05

تاریخ پایان پروژه :1396/02/25

تلفن تماس: 09162996981

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا