سیستم مامورین تشخیص قرائت

مامورین تشخیص در برگیرنده کلیه عملیات مربوط به ، ایجاد فایل قرائت، خواندن فایل قرائت، زمانبندی  قرائت ها، ثبت دستی قرائت، کلیه عملیات مربوط به گزارشات(ثبت دستی، ثبت شناسایی جدید، تعیین مشخصات تعرفه، تعیین شماره بدنه کنتور، تعیین صورت حساب ها جهت ابطال، بررسی و ارسال، تایید و عدم تایید گروهی گزارش ها،بررسی مستندات، لیست وصل، اخطار ارائه مستندات، اصلاح مشخصات، قطع، از قلم افتاده) بصورت ثبت خودکار درخواست و انجام بصورت فرآیندی، می باشد. این سیستم امکان ارتباط با تبلت یا موبایل را نیز دارا می­باشد.

کارفرما:خدمات مشترکین توزیع برق اصفهان
کارشناس مسئول:آقای کریمی
تاریخ انجام پروژه:93-94
تلفن تماس:36611117-031

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا