بازدید از محل با تبلت یا موبایل تحت اندروید

این سیستم برای مکانیزه نمودن عملیات بازدید از محل (حذف فرم کاغذی) طراحی و پیاده سازی شده است که در آن با کمک میز کار (کارتابل) کاربر می­تواند لیست درخواست­های انجام شده و انجام نشده را به تفکیک مشاهده نموده و با انتخاب هر درخواست می­تواند ضمن مشاهده جزئیات خدمات درخواستی، همانند فرم بازدید از محل نتیجه بازدید از محل انواع خدمات را ثبت نموده و سپس به سیستم جامع منتقل نماید.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا