مامورین قرائت با تبلت یا موبایل تحت اندروید

با استفاده از این سیستم، گوشی موبایل هوشمند و یا تبلت جایگزین هندهلد های قرائت گردیده که علاوه بر ثبت قرائت کنتور قابلیت ها و ویژگی ها دیگری مانند ثبت مکان قرائت، قرائت خودکار از طریق پروب، ثبت گزارش کدهای مشاهده و جزئیات مربوطه به همراه عکس یا فیلم و ... را دارا می باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا