نصب کنتور با تبلت یا موبایل تحت اندروید

این سیستم برای مکانیزه نمودن عملیات خدمات لوازم اندازه گیری (حذف فرم کاغذی) طراحی و پیاده سازی شده است که در آن با کمک میز کار (کارتابل) کاربر می­تواند لیست درخواست­های انجام شده و انجام نشده را به تفکیک مشاهده نموده و با انتخاب هر درخواست می­تواند نتیجه عملیات انجام شده از قبیل نصب کنتور، تعویض کنتور  و ... را مطابق صورتمجلس نصب  ثبت نموده و سپس به سیستم جامع منتقل نماید.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا