فوتبال حبابی

یکی از برنامه های شاد و مفرحی که با هدف تحرک، تهییج و شادابی پرسنل برگزار شد فوتبال حبابی بود. این ورزش که  ترکیبی از فوتبال و کشتی سومو(Sumo) می باشد در عین حال که نیاز به مهارت چندانی ندارد، یک دنیا جنب و جوش و شادی و خنده است.

همکاران پس ازاینکه بالا تنه شان بوسیله یک پوشش حبابی پوشانده شد باید سعی می کردند به حریف گل بزنند، این در حالیست که بدلیل پوششی که داشتند امکان گردش سریع و گل زدن برایشان بسیار سخت بود و در عین حال صحنه های جالبی را بوجود آورده بود.این برنامه سراسر خنده بود.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا