واگذاری فروش انشعاب و خدمات پس از فروش شامل برق های دایم و موقت

این سیستم در بردارنده تمامی عملیات مربوط به فرآیندهای واگذاری انشعاب و خدمات پس از فروش برق دایم و موقت شامل 32 فرآیند می­باشد. عملیاتی از فرآیندهای این سیستم که خارج از حوزه خدمات مشترکین هستند مانند بهره ­برداری، طراحی، مهندسی و مالی از طریق وب سرویس و خودکار انجام می­شوند.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا