مغایرت گیری مالی برای تمامی حساب ها

این سیستم پوشش دهنده تمامی عملیات مربوط به مغایرت گیری مالی برای حساب­های فروش انرژی، واگذاری انشعاب، برق های موقت و حساب خدمات پس از فروش در حوزه خدمات مشترکین و حوزه مالی می­باشد توسط این سیستم کاربران مربوطه می­توانند اطلاعات دفتر(اسناد مالی  و بیلینگ) و اطلاعات بانک را داشته باشند و با توجه به این اطلاعات عملیات مختلفی نظیر ایجاد روکش، رفع مغایرت و مشاهده گزارشات مربوطه را انجام دهند.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا