اهداف واحد تحقیق و توسعه

نوآوری تکنولوژی در هر کشور مرهون انجام فعالیت­های تحقیق و توسعه می­باشدکه رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد و بعنوان محرک و عامل اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی در کلیه کشورها قلمداد می­شود.

جهانی شدن در ده سال اخیر شرایط محیط­های رقابتی را به شدت دگرگون کرده است. سازمان­های تجاری، از جمله شرکت­های کوچک و متوسط، تحقیقات خود را برای یافتن یک استراتژی که برتری پایداری را تضمین نماید، تقویت می­نمایند. امروزه تحقیق و توسعه در جهان جایگاه ویژه­ای دارد. به طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را به فعالیت­های تحقیق و توسعه اختصاص می­دهند. چرا که سهم زیادی از مواد، محصولات، فرآیندها و سیستم­های جدید و پیشرفته، حاصل فعالیت­های R&D می­باشند که منابع نهائی پیشرفت اقتصادی به شمار می آیند.

حال هدف واحد تحقیق و توسعه بهبود فن‌آوری‌های فعلی ارائه شده توسط شرکت مهندسی یلدا دی اسپادانا و همچنین توسعه نوآوری­ها در راستای تقویت موقعیت شرکت در بازار می‌باشد. واحد تحقیق و توسعه شرکت مهندسی یلدا دی اسپادانا با شعار "با رعایت نکاتی کوچک و ظریف می­توان زندگی را نه تنها برای خود، بلکه برای دیگران نیز زیبا کرد، زیرا زندگی آرام حق ماست" اقدام به تعیین نمودن اهدافی برای دستیابی به واقعیت مفهومی این شعار نموده است.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا