بانکهای اطلاعاتی

در بخش بانک­های اطلاعاتی واحد R&D وظیفه دارد طرح­های تحقیقاتی در رابطه با بانک­های اطلاعاتی موجود مانند SQL, Oracle, MySQL, dBase, Access, FoxPro و ... را از لحاظ سرعت، کارایی، قابل اطمینان بودن و ...  را  طرح ریزی و مورد بررسی دقیق قرار دهد و پس از بررسی موشکافانه بر اساس اختیارات تام برگرفته از مدیر عامل و با هماهنگی ایشان اقدام به تغییر Platform نماید. این تغییر می­تواند سوئیچ کردن از یک ورژن به ورژن دیگری نیز باشد. مانند SQL2012  به SQL2014 و بعد به SQL2016. تمامی کارشناسانی که در بخش R&D مشغول به فعالیت هستند وظیفه دارند از تمامی پتانسیل­های موجود در این بخش جهت بالا بردن دانش خود استفاده نمایند. تمامی تجارب و تحقیق­ها جهت مشاهده در بخش پایگاه دانش در دسترس هستند.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا