1394

  • تولید توابع بسیار کاربردی و مفید در بانک اطلاعاتی SQL جهت سهولت در عملیات­های CRUD
  • شروع عملیات آماده سازی پروژه عظیم فریار بر بستر فریم­ورک BMAC
  • افزودن قابلیت Error Log در فریم­ورک BMAC جهت سهولت در فرآیندهای Troubleshooting
  • افزودن قابلیت Every Log در تمامی درخواست­های ارسال شده به سرور
  • افزودن قابلیت لاگین توسط کاربران تعریف شده در دامین کنترلر در پروژه­هایی که در بسترBMAC
  • افزودن قابلیت لاگین در پروژه­های تولید شده در بستر BMAC با استفاده از اثر انگشت در سال 1394
  • شروع عملیات پایه ­ریزی و انتقال پروژه عظیم سیستم طرح جامع برق استان اصفهان بر بستر فریم­ورک BMAC
  • تحقیق، طراحی و پیاده سازی ساختار داینامیک فیلدهای تکمیلی زیرسیستم مدیریت طرف حساب وابسته به پروژه فریار در سال 1394
  • برگزاری کلاس­های آموزشی جهت آشنایی با فریم­ورک BMAC برای تمامی پرسنل در محل شرکت یلدا

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا