1393

  • ادامه و تغییر در ساختارهای مهندسی نرم افزار در شرکت با هماهنگی مدیریت محترم عامل
  • به سرانجام رساندن تحقیق در رابطه با سیستم­های تحت وب پیاده سازی شده با ساختار Tweeter Bootstrap و آماده نمودن Prototype اولیه
  • تولید فریم­ورک BMAC برای رهایی یافتن از سیستم­های جزیره­ای  با ساختارهای مختلف در سال 1393 طبق استاندارهای سیستم­های تحت وب واکنش گرا
  • تولید تمامی کامپوننت­ های مورد نیاز شرکت مهندسی یلدا و مخصوصاً فریم­ ورک بدست آمده از Tweeter Bootstrap
  • افزودن قابلیت SPA در فریم ورک BMAC
  • افزودن قابلیت اعمال سطوح دسترسی برای کنترلرهای موجود در فریم ورک BMAC
  • به حداقل رساندن درخواست های ارسال شده به سرور در پروژه های تحت وب با استفاده از Requirejs
  • تولید توابع بسیار کاربردی و مفید در بانک اطلاعاتی SQL جهت سهولت در عملیات های CRUD

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا